Birim

Belediye Meclisi

Belediye Encümeni

Özel Kalem

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Zabıta Amirliği