Birim

Belediye Meclisi

Belediye Encümeni

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Zabıta Amirliği